Vad är tillsvidareanställning?

Tillsvidareanställning betyder att du är anställd utan tidsbegränsning. Denna anställningsform brukar även kallas för fast anställning, trots att det rent tekniskt är felaktigt. Enligt LAS, lagen om anställningsskydd, finns det i princip endast två anställningsformer, tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning (tidsobegränsad anställning). Alla andra former av anställning är varianter av dessa två.

Det är värt att notera att en tillsvidareanställning inte behöver omfatta en heltidsanställning. Det är fullt möjligt att vara tillsvidareanställd och arbeta en viss procent av heltid.

En tillsvidareanställning kan endast avslutas under vissa förutsättningar.

Uppsägning och tillsvidareanställning

Din tillsvidareanställning gäller ända fram till att du själv avslutar din anställning eller tills din arbetsgivare avslutar din anställning. Arbetstagaren behöver ingen anledning till att avbryta en anställning. Arbetsgivaren kan endast göra detta med ”saklig grund”. Det handlar i princip endast om två anledningar, arbetsbrist och personliga skäl. Arbetsbrist kan dock innefatta många saker. Det kan exempelvis handla om att det inte finns tillräckligt med arbete, att det inte finns tillräckligt med pengar inom företaget och så vidare.

Personliga skäl innebär i princip att du allvarligt misskött ditt arbete. Om arbetstagaren eller arbetsgivaren har misskött sig grov kan anställningen avslutas omedelbart, i annat fall gäller en viss uppsägningstid. Innan arbetsgivaren kan säga upp någon på grund av personliga skäl behöver de ha vidtagit ett antal åtgärder för att försöka undvika detta, exempelvis varningar, tillsägelser och så vidare.

Som allra kortast är det en månads uppsägningstid som gäller. Ju längre arbetstagaren varit anställd, desto längre uppsägningstid har personen rätt till.

 • Anställningstid mellan två och fyra år ger rätt till två månaders uppsägningstid
 • Anställningstid mellan fyra och sex år ger rätt till tre månaders uppsägningstid
 • Anställningstid mellan sex och åtta år ger rätt till fyra månaders uppsägningstid
 • Anställningstid mellan åtta och tio år ger rätt till fem månaders uppsägningstid
 • Anställningstid mer än tio år ger rätt till sex månaders uppsägningstid

Endast arbetstagaren har denna rättighet. För arbetsgivaren gäller antingen en månad eller det som avtalet reglerat. Det är möjligt att förhandla om en annan uppsägningstid men den får aldrig vara kortare än en månad.

Omplacering

Innan arbetsgivaren kan säga upp en anställning behöver de först försöka omplacera personen. Det är först när även detta alternativt är förbrukat som arbetsgivaren kan säga upp en person som är tillsvidareanställd. Omplacering innebär att arbetstagaren får arbeta med ett annat lämpligt arbete eller samma jobb fast på en annan plats.

Turordning

Om det råder arbetsbrist och ett antal personer behöver sparkas kan arbetsgivaren inte välja vem som helst. I de allra flesta fall är det turordningsregeln som gäller. Det innebär att de personer med kortast anställningstid ska sägas upp först. I många fall har arbetsgivaren möjlighet att undanta vissa personer från turordningsregeln. Det innebär att de kan stanna kvar trots att de har lägre anställningstid jämfört med andra. Det är även upp till arbetsgivaren vilka tjänster som kommer att avslutas, vilket är ett annat sätt att bestämma vilka som sägs upp.

I korthet är det först in/sist ut som gäller.

Turordningsreglerna anger att en arbetsgivare som säger upp ett stort antal tjänster behöver kapa en geografisk turordningslista. Denna lista delar in de anställda i flera grupper utifrån deras arbetsområden och vilken byggnad de arbetar i. Listan delas även upp baserat på kollektivavtalsområde, under förutsättningen att arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Om en arbetstagare har längre anställningstid än en annan arbetstagare med en annan tjänst kan personen med den längre anställningstiden begära att bli omplacerad. Då ska denna arbetstagare ta över den andra personens tjänst. Detta förutsätter att arbetstagaren med den längre anställningstiden faktiskt kan utföra jobbet.

Från provanställning till tillsvidareanställning

Personer som är provanställda kan automatiskt bli tillsvidareanställda. Detta händer om deras provanställning övergår den bestämda tiden eller om den fortgår i mer än sex månader, vilket är den längsta tiden för provanställning.

Andra sätt att automatiskt få en tillsvidareanställning

Om du har haft en tidsbegränsad anställning i mer än två år totalt under en femårsperiod, exempelvis i form av en visstidsanställning eller ett vikariat, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

En anställningsform med ett starkt skydd

Som du märker är det svårt att säga upp en person som har en tillsvidareanställning. Detta skydd har inte uppkommit automatiskt. Fackförbunden har arbetat hårt genom åren för att stärka de anställdas rätt till en trygg anställning. Om du är med i ett fackförbund och har frågor kring din anställning, oavsett om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, kommer du alltid att kunna få bra svar.

 • Sveriges största fackförbund
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

 • Arbetare inom välfärden
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd
Bli medlem

 • Facket för chefer
 • Inkomstförsäkring
 • Råd & stöd
Bli medlem