Användarvillkor

Här är våra användarvillkor som gäller för alla användare av tjänsten.

§1 Hantering av personuppgifter

Fackförbundsguiden hanterar inga personuppgifter. Varje ansökan om medlemskap i ett fackförbund görs externt på respektive fackförbunds webbplats.

§2 Ansvar

Fackförbundsguiden tar inget ansvar för tvister, konflikter, skador och dylikt som kan uppstå till följd av ditt medlemskap i ett av fackförbunden. Varje fackförbund är sin egen organisation och de avtal du eventuellt ingår och de överenskommelser du gör med ett fackförbund är inte Fackförbundsguiden en part i.

Om eventuell skada eller tvist uppstår mellan dig och en facklig organisation kan inte Fackförbundsguiden hållas ansvarig eller krävas på någon ersättning. Fackförbundsguiden strävar efter att all information på webbplatsen ska vara korrekt och uppdaterad. Vi kan emellertid inte med fullständig säkerhet garantera att den alltid är det.

Ta alltid del av fackförbundens och deras samarbetspartners fullständiga avtalsvillkor innan du bestämmer dig för att ingå ett avtal.

§3 Ändring av användarvillkor

Vi råder dig att hålla dig uppdaterad om våra användarvillkor eftersom de kan komma att ändras.