Vad gäller vid varsel?

Att bli varslad på jobbet betyder att du har blivit förvarnad om att du eventuellt kommer att bli av med din anställning. Det är ett begrepp som används inom den svenska arbetsrätten. Oftast handlar det om ett flertal personer som samtliga kommer att bli av med jobbet. Det betyder dock inte att du garanterat blir sparkad, endast att du och några av dina arbetskamrater kanske blir det.

Vad händer vid varsel

Allt börjar med själva verksamheten. Av någon anledning råder arbetsbrist, vilket innebär att det inte finns tillräckligt med arbete för alla anställda. Företaget måste göra något åt saken och bestämmer sig för att ett antal anställda kommer att behöva sägas upp.

Beroende på hur många som ska avskedas är det olika regler som gäller.

Om det är mellan 5 till 25 personer behöver arbetsgivaren lämna in ett skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen senast två månader före avskedet. Är det däremot mellan 26 till 100 personer som ska avskedas så är det senast fyra månader som gäller. För ännu fler personer, det vill säga 100+, behöver arbetsgivaren lämna ett skriftligt varsel senast sex månader före avskedet.

Vissa yrkesgrupper som hittas inom byggnadsbranschen omfattas av en speciell författning, AMSFS 1996:7. De behöver inte varslas på samma sätt som alla andra.

Skulle en arbetsgivare misslyckas med detta, det vill säga skicka det skriftliga varslet för sent, kan de tvingas betala skadestånd till staten.

En arbetsgivare har inte alltid en skyldighet att varsla. Lärlingar behöver till exempel inte varslas. Om anställningen var tidsbegränsad och börjar nå sitt slut behöver arbetsgivaren inte heller varsla.

Vad ska ett varsel innehålla?

Ett varsel måste innehålla en hel del information, bland annat skälen till uppsägningarna, hur många det gäller och inte minst när avskeden kommer att ske. Arbetsgivaren ska även ta kontakt med fackförbundet.

Vad händer om jag blir varslad?

Om du blir varslad kommer du med hög sannolikhet att få reda på detta först från fackförbundet, mer exakt från arbetsplatsens fackliga ombud. Därefter påbörjar fackförbundet och arbetsgivaren en förhandling. Fackförbundet börjar även undersöka varslandet för att säkerställa att allt gått till på rätt sätt.

Fackförbundet börjar även förhandla om vad som ska ske och vad som ska gälla. Förhandlingarna kan utvecklas på flera sätt, ibland med ett resultat som du blir nöjd över och ibland med ett resultat som ingen tycker om. Ärendet kan även överlämnas från de arbetsplatsens fackliga representanter till fackförbundets jurister. Det är dock alltid möjligt att ta kontakt med fackförbundet för att höra hur det går med förhandlingarna samt ta reda på vilka alternativ du har.

Under fackförbundets undersökningar kan de upptäcka flera saker. Om det till exempel skulle saknas saklig grund för uppsägning kan uppsägningen ogiltigförklaras, vilket innebär att den eller de personer som blivit varslade får fortsätta sin anställning plus att de även har rätt till skadestånd.

De varslade personerna bör även omplaceras i första hand. Det är först om de inte kan omplaceras som de kan sägas upp.

Om företaget inte har kollektivavtal

Även om en stor del av de svenska företagen har ett kollektivavtal så gäller det inte alla. Företag som saknar kollektivavtal har dock fortfarande en skyldighet att förhandla, dock måste de förhandla med alla fackföreningar vars medlemmar varslas. Det är arbetsgivarens skyldighet att ta reda på vilka av de varslade personerna som är fackligt organiserade och därefter ta kontakt med dessa fackförbund.

Turordningen

Generellt så gäller LAS 22 § när personal ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Denna lag anger turordningen för avskeden, det vill säga vilka som måste lämna först. Enligt lagen har arbetsgivaren möjlighet att undanta ett antal personer, vilket innebär att dessa personer inte blir uppsagda i enlighet med turordningen. Själva turordningen i sig bestäms baserat på arbetstagarens anställningstid. Personal som har kort anställningstid kommer att lämna först. Personer som har lika lång anställningstid skiljs åt genom åldern, de äldre arbetstagarna går före de yngre.

Notera att det finns kollektivavtal som avviker sig från LAS 22 §.

Bra att veta

Om du blir varslad kan du anmäla ett anspråk på att få företrädesrätt till återanställning, det vill säga att du ska bli anställd först om det dyker upp en jobbmöjlighet. Du har inte företrädesrätt automatiskt utan den gäller först när du har anmält anspråk.

Du kan söka ett nytt jobb under betald arbetstid i enlighet med LAS. Du kan även be om att få ett tjänstgöringsbetyg för att underlätta jobbsökandet.

Du har möjlighet att ta ut din semesterledighet under själva uppsägningstiden, under förutsättningen att den är beviljad och utlagd.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det går även att bli varslad på grund av personliga skäl. Det innebär att du har misskött ditt arbete grovt eller att du har uppträtt på ett synnerligen olämpligt sätt. Har gäller återigen omplacering i första hand. Personen behöver även underrättas som senast två veckor innan uppsägningen kommer att ske. Även fackförbundet ska kontaktas senast två veckor innan.

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem