Vad är facket?

Ett fackförbund är en organisation vars medlemmar jobbar inom en viss bransch eller sektor. Fackets yttersta uppgift är att företräda sina medlemmars intressen i förhandlingar med arbetsgivaren rörande frågor som är viktiga för medlemmarna. Vilka frågor det är beslutas demokratiskt av medlemmarna.

Det finns flera fackförbund i Sverige som samlar olika typer av arbetstagare. Medlemmarna i ett fack röstar fram vilka i fackförbundet som ska företräda dem i förhandlingar med arbetsgivareparten.

Vad gör facket?

Facket jobbar för att förbättra sina medlemmars villkor på arbetsmarknaden. Fackförbunden är demokratiska organisationer och det är medlemmarna som bestämmer vilka frågor facket ska driva. Ju fler medlemmar ett fackförbund har, desto större chans har facket att påverka.

Vilka frågor som ett fack driver varierar mellan olika fackförbund. Några vanliga frågor är exempelvis; lön, kollektivavtal, pension, arbetsmiljö, säkerhet, jämställdhet, arbetsvillkor, mångfaldsfrågor, och mycket mer.

Välj rätt fackförbund

De olika fackförbunden vänder sig till olika yrkesgrupper. Du behöver gå med i det fackförbund som passar bäst utifrån din situation och driver de frågor som är viktigast för dig. Arbetsmarknaden kan se väldigt olika ut beroende på vad du jobbar med. Därför kan även frågorna som fackförbunden driver skilja sig mycket åt.

Varför ska jag gå med i facket?

Facket företräder dina intressen på arbetsmarknaden och kan ge dig stöd och inflytande på arbetsplatsen. Du kan vända dig till ditt fackförbund om det uppstår problem på arbetsplatsen som du vill ha råd och stöd kring. Ditt fackförbund har också djupa kunskaper i vilka regler och avtal som gäller i din bransch.

Vad kostar det att vara medlem i facket?

Kostnaden för medlemskap varierar mellan olika fackförbund. För yrkesverksamma personer, dvs. att du jobbar eller är arbetsför, brukar kostnaden ligga på 150-300 kr per månad.

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem