Tjänstledighet

Enkelt förklarat syftar tjänstledighet till att du tar en paus från jobbet. Rent tekniskt är det ett avbrott. Det är arbetsgivaren som bestämmer om du får ta tjänstledighet. Om tjänstledigheten beviljas har arbetstagaren möjlighet att återgå till sitt yrke. Arbetstagaren får då samma arbetsuppgifter eller, om dessa inte längre finns, likvärdiga arbetsuppgifter.

Eftersom tjänstledighet innebär ett avbrott från anställningen är denna tidsperiod obetald. Det finns undantag då din tjänstledighet är betald, detta kallas för permission. Det är bara i vissa fall som det går att få permission. I många fall handlar det om speciella stunder i livet, exempelvis ett jubileum eller ett bröllop.

Regler för tjänstledighet

Om du vill ha tjänstledigt krävs det att du uppfyller vissa villkor. Dessa regleras antingen av ett kollektivavtal eller, vid avsaknad av ett sådant avtal, av lagen.

Du kan enligt lag ta tjänstledigt om du vill vara föräldraledig, vill hjälpa en närstående med vård, vill sköta ditt eget företag, kommer att tjänstgöra inom Försvarsmakten eller om du vill studera. I vissa fall går det även att få tjänstledigt för att prova ett nytt jobb men detta är en speciell situation.

Ett kollektivavtal reglerar inte de olika situationerna som du enligt lag får ta tjänstledigt för. Däremot kan kollektivavtalet reglera hur lång framförhållning du behöver ha, om du kan vara tjänstledig för en dag och om det finns möjlighet att få permission.

Tjänstledighet är inte semester

Skillnaden är enorm mellan tjänstledighet och semester. Under en vanlig semester är det möjligt att få betalt en så kallad semesterlön. Exakt vad som gäller vid en semester regleras av kollektivavtalet eller av semesterlagen.

Det är även möjligt att ta ut kompledighet, vilket egentligen heter kompensationsledighet. Det är oftast möjligt om du har arbetat tillräckligt mycket övertid. Tanken är att du kompenseras för denna övertid genom att få ta ledigt utan något avdrag på lönen.

Genomgång av de olika situationerna

Om du vill vara tjänstledig för att vara föräldraledig har du all rätt till detta. Faktum är att Föräldraledighetslagen anger att föräldraledighet är samma sak som tjänstledighet. Det spelar ingen roll vilken anställningsform arbetstagaren har, de har alltid rätt att vara föräldralediga. Dock behöver arbetstagaren informera om detta minst två månader innan tjänstledigheten/föräldraledigheten börjar.

Vid vård av närstående anger Socialförsäkringsbalken att en arbetstagare har rätt att vara tjänstledig från arbetet under tiden som de vårdar en närstående. De har även rätt till närståendepenning från Försäkringskassan. En arbetstagare har även rätt till ledighet av ”trängande familjeskäl”, vilket i princip innebär att en närstående är sjuk eller har varit med om en olycka. Värt att notera att både lagen om ledighet av trängande familjeskäl samt lagen om ledighet för närståendevård inte kan avtalas bort.

Vill du driva ett eget företag? Lagen om ledighet för att bedriva egen näringsverksamhet ger dig rätt till högst sex månaders tjänstledighet under förutsättningen att din näringsverksamhet inte kommer att konkurrera med din arbetsgivare. Tjänstledigheten får inte heller innebära ”väsentlig olägenhet” för din arbetsgivare. Det innebär i princip att din ledighet inte får resultera i höga kostnader, vilket kan hända om du lämnar jobbet under en kritisk period.

Sedan 2012 gäller nya regler för ledighet vid anställning hos Försvarsmakten. Ska arbetstagaren vara provanställd hos försvaret kan de få maximalt sex månaders tjänstledighet. Vid en tidvis tjänstgöring hos försvaret har arbetstagaren rätt till full tjänstledighet, det vill säga maximalt tolv månader. Om det finns speciella omständigheter kan arbetstagaren ha rätt att ta ut en längre tjänstledighet. Det betyder i princip att arbetstagaren är på ett internationellt uppdrag. Det finns flera detaljer och villkor som är bra att fördjupa dig i om du planerar att ta tjänstledigt för att jobba hos Försvarsmakten.

Du har även rätt att ta tjänstledigt för att studera. Det förutsätter att du har varit anställd tillräckligt länge hos arbetsgivaren. Du behöver ha varit anställd i minst tolv månader under de senaste två åren alternativt de senaste sex månaderna. Självstudier räknas inte, endast utbildningar. Alla delar av denna lag är inte tvingande, vilket innebär att ett kollektivavtal kan avtala bort vissa detaljer. Det handlar inte minst om hur lång framförhållning du behöver ge.

Det finns egentligen inget lagligt stöd för den som vill ta tjänstledigt för att prova på ett nytt jobb. Har du däremot varit sjuk under en lång period kan du ha rätt att jobba med något nytt, åtminstone om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen håller med. Detta är dock inget som inkluderas i någon lag eller i ett kollektivavtal.

Framförhållning är alltid bra

Om du vill ta tjänstledigt, oavsett anledning, är det alltid bra att meddela detta med lång framförhållning. På så sätt kan arbetsgivaren anpassa sig efter situationen, exempelvis genom att ta in vikarie. Dessutom minskar risken avsevärt att din tjänstledighet nekas. Kom ihåg att du även kan få permission ibland, något som alltid är uppskattat.

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem