Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter vänder sig till personer som har avslutat en arkitektutbildning. Fackförbundet accepterar yrkesverksamma arkitekter från professioner som planering, landskap, inredning och byggnad, samt arkitektstudenter. Runt 90 % av landets arkitekter är medlemmar.

Om fackförbundet

Under det tidiga 2000-talet fanns fackföreningar för de olika arkitektprofessionerna. Landskapsarkitekter hade en egen fackförening, likaså inredningsarkitekter och planerare. 2002 lades dessa ned och istället bildades Sveriges arkitekter, ett fackförbund för samtliga arkitekter.

Det är inte alla utbildningar som accepteras av fackförbundet. Några exempel på godkända utbildningar är arkitektutbildningen från Umeå Arkitekthögskola, Chalmers och KTH. På fackförbundets hemsida finns en lista med alla godkända utbildningar, både inom Sverige och från andra länder. För att bli medlem måste en ansökan även innehålla både arbetsintyg och examensbevis.

Den ordinarie medlemsavgiften ligger på 330 kr/mån. Medlemmar som är anslutna till företagarservice betalar 165 kr/mån. Utlandsmedlemmar betalar 165 kr/mån och nyexaminerade betalar 165 kr/mån under det första året. Studenter betalar 25 kr/mån. Passiva medlemmar betalar 110 kr/månad. Medlemmar som tjänar mellan 15 000 och 30 000 kr kan ansöka om den reducerade medlemsavgiften på 110 kr/mån.

Medlemsförmåner

Fackförbundet Sveriges Arkitekter tillhandahåller flera förmåner och tjänster som är till stor hjälp både för studenter och verksamma arkitekter. Några av dessa är:

  • Rådgivning – det spelar ingen roll om du har frågor som rör ditt anställningsavtal, behöver hjälp med en tvist med arbetsgivaren eller vill ha hjälp med förhandlingarna. Som medlem kan du få professionell rådgivning från flera experter.
  • Kompetensutveckling – alla medlemmar kan ta del av fackförbundets utbud av kompetensutvecklande kurser. Du får även ta del av frukostseminarier och ett stort kontaktnätverk.
  • Yrkestitel – det är bara medlemmar som får använda sig av yrkestitlar som exempelvis FPR/MSA och LAR/MSA. För att få yrkestiteln behöver du uppfylla specifika krav.
Sveriges Arkitekter
  • Grundat: 2002
  • Centralorganisation: SACO
  • Antal medlemmar: 13 424 (2018)
  • Officiell webbplats: Arkitekt.se
Bli medlem