Fackförbund för studenter

Du kan gå med i ett fackförbund redan som student - innan din yrkeskarriär börjar på riktigt. Att gå med i facket som student är ett bra sätt att få en inblick i din bransch och lära dig mer om ditt framtida yrke. Medlemsavgifterna för studenter är väldigt låg hos de olika fackförbunden - de flesta medlemskap kostar runt 100 kronor för hela studietiden.

Som studentmedlem i ett fackförbund kan du få rådgivning kring saker som rör din karriär eller yrkesliv. Om du jobbar extra under dina studier kan du också få råd och hjälp av facket i olika situationer.

Facket kan också hjälpa till att skriva CV och coacha dig inför en arbetsintervju. Vissa fackförbund erbjuder dessutom stipendier till sina studentmedlemmar. Exempelvis Unionen Student ersätter dina kostnader för kurslitteratur och kursmaterual (upp till en viss summa).

Det är också vanligt att fackförbund delar ut uppsatsstipendier till studenter som har gjort de bästa uppsatserna vid högskola eller universitet.

Observera att inte alla fackförbund har aktiva studentavdelningar.

Fackförbund med studentavdelningar

Fackförbund Yrke / bransch: Läs mer
Akademikerförbundet SSR Akademiker som jobbar inom välfärdssektorn. Läs mer
Akavia Samhällsvetare (jurister, ekonomer, personalvetare, m.fl.) . Läs mer
DIK Akademikerstudenter inom kultur. Läs mer
Fackförbundet ST Tjänstemän inom statlig sektorn. Läs mer
Finansförbundet Bank- och finans Läs mer
Fysioterapeuterna Studenter som läser till att bli fysioterapeuter. Läs mer
Forena Försäkring & finans. Läs mer
Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter. Läs mer
Journalistförbundet Journalistik och media. Läs mer
Kommunal Arbetare inom välfärdssektorn. Läs mer
Lärarförbundet Lärare. Läs mer
Naturvetarna Naturvetenskap. Läs mer
SRAT Hälsa, kommunikation & förvaltning. Läs mer
Sveriges Arkitekter Arkitekter & designers. Läs mer
Unionen Tjänstemän inom privat sektor Läs mer
Sveriges Ingenjörer Civilingenjörer & högskoleingenjörer. Läs mer
Sveriges läkarförbund Läkare. Läs mer
Sveriges Psykologförbund Psykologer. Läs mer
Sveriges Tandläkarförbund Tandläkare. Läs mer
Teaterförbundet Teater, film & media. Läs mer

Vilket fack ska jag gå med i som student?

Du ska gå med i det fackförbund som representerar den bransch eller sektor du kommer att jobba i när du är klar med dina studier. Det går dock inte att säga med bestämdhet på förhand alla gånger, du kan ju inte med bestämdhet veta hur din framtid ser ut och vart du börjar jobba.

Kan facket hjälpa mig som är student vid mitt sommarjobb?

Ja, det kan de göra. Det är vanligt att studenter jobbar extra, ofta inom det ämnesområde de studerar, och på så sätt kommer i kontakt med arbetsmarknaden för första gången. Om det uppstår problem på arbetsplatsen eller du behöver vägledning kan du höra av dig till ditt fackförbund för att se om de kan hjälpa.

Jag arbetar bara deltid vid studierna - spelar det någon roll?

Nej, det spelar ingen roll i vilken omfattning du arbetar. Så länge du är medlem i facket kan du höra av dig till dem och be om rådgivning.

Senast uppdaterad: 2023-02-01