Vad är permittering?

Permittering innebär att en anställd inte ges något arbete att utföra av sin arbetsgivare under en period. Hur lång period en permittering pågår varierar beroende på situation. Den anställde har dock kvar sin anställning under permitteringsperioden.

Ofta får den anställde lön under permitteringen men de exakta villkoren är olika från fall till fall. Vad som är avtalat att gälla vid en permittering och vilka skäl som ligger bakom permitteringen är faktorer som kan påverka detta.

När sker permittering?

Permittering kan bli aktuellt om en arbetsgivare inte kan erbjuda lika mycket arbetsuppgifter till sina anställda som förut.

Vad beror permittering på?

Vad som orsakar en permittering kan variera. Det kan handla om en kraftig och plötslig nedgång i efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster. Detta leder till att företaget står med anställda som de inte kan fördela arbetsuppgifter till.

Exempelvis vid coronautbrottet i Sverige under mars 2020 var det många företag som plötsligt fick en kraftig nedgång i efterfrågan på deras tjänster. Detta ledde till att många företag behövde permittera.

Avslutas en anställning vid permittering?

Nej, anställningen upphör inte vid permittering. Tanken är att arbetstagaren som permitteras ska komma tillbaka till jobbet när företaget återigen har arbetsuppgifter att tilldela den anställde.

Jag har blivit permitterad - har jag rätt till lön?

Det beror på. Generellt har en anställd som blivit permitterad rätt till samma lön som denna hade medan det fanns arbetsuppgifter att utföra. Det finns dock undantag, exempelvis om arbetsuppgifterna är säsongsbetonade.

En arbetstagares rätt till lön vid permittering tas upp i LAS (Lagen om anställningsskydd) i paragraf 21. Där står följande:

"En arbetstagare som permitteras har rätt till samma lön och andra anställningsförmåner som om arbetstagaren hade fått behålla sina arbetsuppgifter. Detta gäller dock inte om permitteringen är en följd av att arbetet är säsongsbetonat eller av andra skäl inte är sammanhängande till sin natur.”

Reglerna vid permittering kan dock avtalas bort genom kollektivavtal mellan den fackliga organisationen och arbetsgivaren. I sådana fall gäller kollektivavtalet istället för LAS. Det innebär att en anställd inte behöver ha rätt till lön vid permittering, om avtalet mellan facket och arbetsgivaren är utformat på det sättet.

Korttidspermittering till följd av covid-19

Hos många företag har det uppstått stor arbetsbrist efter coronautbrottet som påverkat såväl Sverige som övriga världen. I mars 2020 gick Regeringen ut med att de inför korttidspermittering för att hjälpa företag och arbetstagare under denna svåra tid.

Reglerna innebär i korthet att en arbetsgivare kan minska sina anställdas arbetstid till 40 procent av ordinarie arbetstid. Den anställde får behålla 90 procent av sin lön och staten kan gå in och hjälpa arbetsgivaren med upp till hälften av lönekostnaden.

Korttidspermitteringen är en del i statens räddningspaket till de företag som upplever kris i sina verksamheter just nu till följd av covid-19. Tanken med räddningspaketet är att företagen ska kunna behålla sin personal och snabbt kunna växla upp verksamheten igen när krisen är över och läget återgår till ett mer normalt tillstånd.

Senast uppdaterad: 29 mars 2020

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem