Vad är ett arbetsgivarintyg och varför är det viktigt?

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som intygar att du faktiskt har arbetat hos en specifik arbetsgivare. Utan arbetsgivarintyget blir det krångligare att verifiera att olika påståenden stämmer under en jobbintervju. Ett arbetsgivarintyg behövs även när du vill få ut ersättning från din arbetslöshetsförsäkring.

Arbetsgivarintyg och a-kassa

Att bli av med sitt arbete är alltid jobbigt. Utan inkomst blir det svårt att leva ett vanligt liv. Tursamt nog finns det en försäkring som kan hjälpa dig hantera detta, arbetslöshetsförsäkringen. A-kassan ställer flera krav på sina medlemmar. När du blir av med ditt arbete måste du enligt lag bifoga ett arbetsgivarintyg till a-kassan för att kunna få ut ersättning. Intyget används bland annat för att undersöka om du har rätt till ersättning och hur hög denna ersättning ska vara.

Ett arbetsgivarintyg kan se ut på många olika sätt. Arbetsintyget till a-kassan har dock ett speciellt utseende, det är en specifik blankett som ska fyllas i och skickas iväg. Denna blankett hittar du antingen hos a-kassan eller hos Arbetsförmedlingen. Det är den tidigare arbetsgivaren som ska fylla i blanketten och skriva under den. Skulle din tidigare arbetsgivare inte länge existera av någon anledning kan a-kassan hjälpa dig hantera denna speciella situation.

Arbetsgivarintyg och jobbsök

När du söker jobb behöver du ange dina tidigare jobberfarenheter och arbetsgivare. Det är mycket enkelt att skriva falska erfarenheter och arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte kontrollerar uppgifterna kan detta leda till en person utan rätt kompetens får jobbet. Det är här som arbetsgivarintyg kommer in i bilden.

Ett arbetsgivarintyg är enkelt att få från en arbetsgivare. Faktum är att arbetsgivaren enligt lag måste lämna ett arbetsgivarintyg till alla tidigare anställda, inte minst för att det är ett lagkrav att visa arbetsgivarintyget till a-kassan. Intyget är med andra ord ett utmärkt sätt att bevisa att en arbetssökande verkligen haft en specifik arbetsgivare.

Hur ska ett arbetsgivarintyg se ut?

Först och främst måste intyget innehålla arbetstagarens personuppgifter, det vill säga fullständigt namn samt personnummer. Därefter ska intyget ange hur länge anställningen varat, om personen fortfarande är anställd, vilken befattning den anställde hade eller har samt om personen varit tjänstledig och tjänstledighetens varaktighet.

Intyget ska ange vilken anställningsform arbetstagaren har eller hade. Var anställningen tidsbegränsad ska det avtalade slutdatumet anges. Hur länge arbetstagaren arbetade, det vill säga arbetstiden angiven i timmar per vecka, ska också anges i intyget. I vissa fall kommer den anställde från ett bemanningsföretag, då ska detta stå med i intyget.

Slutligen ska intyget ange varför anställningen har upphört. Det kan bero på arbetsbrist, att anställningen var tidsbegränsad, att det var den anställde själv som ville sluta jobbet eller kanske en helt annan orsak. Om den anställde hade ett avtal där det ingick avgångsvederlag ska detta anges. Det är även relevant för a-kassan att veta om arbetstagaren fått ett erbjudande om fortsatt arbete hos samma arbetsgivare samt hur detta erbjudandet såg ut.

En av de viktigaste detaljerna är arbetsgivarens underskrift. Detta visar vem som kan intyga att uppgifterna stämmer.

Ett arbetsgivarintyg innehåller i regel även en översikt över arbetstagarens arbetade timmar de senaste två åren. Förutom arbetade timmar anges även eventuell frånvaro, övertid eller fyllnadstid/mertid. Utöver arbetstiden ska även lönen anges, antingen i form av månadslön, veckolön, daglön eller timlön. Övertidslönen ska också anges, mer än en gång om det fanns variationer i övertidslönen.

Ibland kan det förekomma beskattningsbara ersättningar som inte tillhör den vanliga lönen. Dessa behöver anges i en separat komplettering till arbetsgivarintyget. Allt detta är trots allt relevant för a-kassan att känna till när de ska bestämma arbetstagarens ersättningsnivå. De är dock inte relevanta att veta för de nya potentiella arbetsgivarna. Vanligtvis visar en jobbsökande endast upp den första delen av intyget, där befattning och anställningsform står angivet. Notera att det i många fall är bättre att be om ett anställningsbevis och visa upp detta istället för arbetsgivarintyget. Ett anställningsbevis innehåller endast information om anställningen och passar bättre att visa när du söker jobb.

Mall för arbetsgivarintyg

Som du märker ska ett arbetsgivarintyg innehålla en hel del information. Du kan enkelt hitta mall för arbetsgivarintyg på nätet, bland annat genom de olika a-kassorna och genom Arbetsförmedlingen. Även mallar för anställningsbevis går att hitta på nätet, bland annat genom Arbetsgivarverket.

Kom ihåg intyget när du avslutar en anställning

Ditt arbetsgivarintyg fyller en viktig funktion i flera avseenden. Du kan be om ett arbetsgivarintyg långt innan den sista dagen på jobbet. Om jobbet i sig har varit tillfredställande kan det vara aktuellt att även be om vitsord och fråga om du kan använda din chef som referens. Det viktiga är dock att du har ett arbetsgivarintyg redo att skickas till Arbetsförmedlingen och a-kassan när det behövs.

Ett tips är att även göra kopior på arbetsgivarintyget. På så sätt slipper du använda originalen när du söker jobb.

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem