Sveriges Farmaceuter

Detta fackförbund grundades för över 100 år sedan. Sveriges Farmaceuter organiserar alla utbildade farmaceuter, från receptarier till apotekare. Även personer som är verksamma inom läkemedelsbranschen kan ansluta sig.

Om fackförbundet

Sveriges Farmaceuter bildades 1903, då under namnet Sveriges Farmacevtförbund. Det är ett relativt litet fackförbund, till stor del för att de endast vänder sig till just utbildade farmaceuter. Förbundet är uppdelat i flera sektioner. Som medlem tillhör du antingen industrisektionen, den offentliga sektionen, apoteksektionen eller studentsektionen.

Fackförbundet är aktiva i alla frågor som berör apotekare och receptarier, från e-handelns influens på både yrket och branschen till patientsäkerheten, problem som är relaterade till läkemedel och inte minst de praktiska och etiska kraven som det ställs på läkemedelsforskning.

Medlemsavgiften för vanliga medlemmar, det vill säga personer som jobbar mer än 20 timmar/vecka, ligger på 299 kr/mån. Om du jobbar mindre, är sjukskriven eller är föräldraledig kan du ansöka om den reducerade avgiften på 161 kr/månad. Det finns en ännu mer reducerad avgift (72 kr/mån) för personer som arbetar utomlands, nyligen har tagit examen, är tjänstlediga utan lön eller är arbetslösa utan ersättning.

Medlemsförmåner

Alla medlemmar har flera förmåner som de kan nyttja, exempelvis:

  • Karriärvägledning – under hela karriären har du möjlighet att få råd och stöd. Du kan få hjälp med din arbetsansökning, ditt löneanspråk och även hur du vill utveckla din karriär.
  • Kompetensutveckling – det är möjligt att ta del av flera intressanta kurser och spännande event genom fackförbundet, både genom kurser som SACO erbjuder och genom förbundets egna kompetensutvecklingssystem FOKUS.
  • Medlemsförsäkringar – det är möjligt att teckna speciella försäkringar genom fackförbundet, från olycksfallsförsäkring till livförsäkring och många fler. Du kan även teckna pensionsförsäkring samt få råd kring ditt pensionssparande.
  • Medlemserbjudanden – det finns flera erbjudanden att använda, bland annat inom banklån, elabonnemang, tandvård och tidningar.
Sveriges Farmaceuter
  • Grundat: 1903
  • Centralorganisation: SACO
  • Antal medlemmar: 6 874 (2018)
  • Officiell webbplats: Sverigesfarmaceuter.se
Bli medlem