Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) vände sig till tjänstemän som arbetade inom skogsbruk och lantbruk. Även personer som jobbar inom rekreation och fritid samt miljö- och faunavård kunde ansluta sig. Från och med den 1 juni år 2019 upphör fackförbundet att existera eftersom förbundet slår sig samman med Unionen.

Om fackförbundet

SLF grundades 1911, en period där en stor del av befolkningen arbetade med jordbruket ute på landsbygden. Sakta men säkert, allt eftersom jordbruket moderniserades och blev mer effektivt, började fler och fler flytta till städerna för att hitta andra jobb. I takt med att färre personer arbetade med jordbruket så minskade även förbundets medlemskap.

För att motarbeta minskningen började förbundet att ta in fler grupper, bland annat kunde personer som arbetade på golfklubbar, 4H-gårdar och naturbruksgymnasier ansluta sig. Under 2018 ansågs situationen ohållbar och efter förhandlingar med Unionen valde SLF att ansluta sig till det största fackförbundet i Sverige.

Det är inte längre möjligt att gå med i SLF. De tidigare medlemmarna flyttas automatiskt till Unionen, med allt vad det innebär. Även diverse villkor och kollektivavtal som SLF förhandlat fram kommer att följa med till det nya fackförbundet. Unionens medlemsavgift ligger mellan 50 kr/mån och 225 kr/mån, plus en mindre avgift om det finns en klubb på arbetsplatsen.

Medlemsförmåner

Den största förmånen när du ansluter dig till ett fackförbund är att du kan få hjälp på flera plan, inte minst när det uppstår en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Facket ser till att medlemmarna behandlas rättvist och att eventuella kollektivavtal efterföljs. Genom att sammansluta sig med det största förbundet i Sverige får SLF:s tidigare medlemmar ett ännu starkare skydd. Dessutom ingår flera nya medlemsförmåner, bland annat:

  • Inkomstförsäkring – ett komplement till A-kassan som gör det möjligt att få en högre maximal ersättning.
  • Försäkringar – Unionens medlemmar får automatiskt en inkomstförsäkring. Som medlem har du även möjlighet att teckna nya försäkringar med förmånliga premier.
  • Bättre lån från banken – du har flera typer av banklån att välja mellan, samtliga med bättre villkor och lägre ränta än vanligt.
SLF
  • Grundat: 1911
  • Upplöst: 2019
  • Centralorganisation: TCO
  • Antal medlemmar: 620 (2018)
  • Officiell webbplats: SLFs gamla webbplats