Reservofficerarna

Sveriges Reservofficersförbund kallas vanligtvis bara för Reservofficerarna. Det är ett fackförbund som bildades redan 1966 och som organiserar reservofficerare. Idag har de runt 2 300 medlemmar.

Om fackförbundet

Reservofficerare fyller en viktig roll inom Försvarsmakten. Reservofficeraren arbetar tillfälligt hos Försvarsmakten, vanligtvis samtidigt som de även är civilt anställda. Fackförbundet organiserar alla som studerar till reservofficerare eller som redan arbetar som reservofficerare. Detta inkluderar både sjömän, soldater och ett flertal operatörer och experter inom olika områden.

Reservofficersförbundet utför många viktiga uppgifter för sina medlemmar. Genom att företräda svenska reservofficerare gentemot Försvarsmakten kan de arbeta för att skapa tryggare arbetsmiljöer och rättvisa arbetsvillkor för medlemmarna. Du blir medlem i förbundet genom att ansluta dig till ett av medlemsförbunden. Dessa är Sveriges Reservofficerare (Sverof) och Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO).

Medlemsavgiften för Reservofficerarna är speciell. Du blir automatiskt ansluten till fackförbundet när du ansluter dig till antingen Sverof eller SFRO. Dessa förbund har i sin tur medlemsavgifter på 350 kr/år upp till 67 års ålder, därefter kostar det 200 kr/år. Medlemskapet kostar inget för kadetter.

Fackförbundets huvudsakliga uppgift är att ta tillvara medlemmarnas intresse gentemot arbetsgivaren. Reservofficerarna har bland annat gått ihop med andra förbund inom Försvarsmakten för att kunna förhandla från en starkare position. Tillsammans med både Ledarna och Officersförbundet ingår Reservofficerarna i OFR/O, en speciell sektion av OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd).

Tänk på att fackförbundet endast representerar reservofficerare gentemot Försvarsmakten. Du är inte representerad gentemot din civila arbetsgivare.

Medlemsförmåner

Som medlem kan du nyttja flera förmåner, bland annat:

  • Tidningen Reservofficeren – en facktidning med intressanta artiklar. Tidningen ger en inblick i olika aspekter av Försvarsmakten, från hemvärnets viktiga roll till personporträtt på reservofficerare inom olika roller.
  • Stöd och råd – den viktigaste uppgiften som fackförbundet utför är rådgivning till medlemmarna. Du kan få råd inom alla möjliga arbetsrelaterade frågor. De kan tydliggöra vilka rättigheter du har, vad som gäller angående din lön, hur dina arbetstider bör se ut och så vidare.
Reservofficerarna
  • Grundat: 1966
  • Centralorganisation: SACO
  • Antal medlemmar: 2 322 (2018)
  • Officiell webbplats: Reservofficerarna.se
Bli medlem