Jusek

Jusek är ett fackförbund som organiserar ett flertal yrkesgrupper, bland annat jurister och ekonomer med akademikerbakgrund.

Viktig information: Jusek upphör

Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar ett gemensamt fackförbund från 1 januari 2020. Det nya förbundet får namnet Akavia.

Läs mer om Akavia

Om fackförbundet

Under 1937 lades grunden för det som så småningom kom att bli Jusek. Det var nämligen då som den statsvetenskapliga intresseföreningen bildades i Stockholm. Efter några år hade fler liknande intresseföreningar bildats runt om i landet och slutligen bildades Sveriges Samhällsvetareförbund och ett separat juristförbund. Dessa två går ihop och bildar JUS. Under slutet av 1970-talet ändrades namnet till JUSEK för att göra det tydligare att även ekonomer får ansluta sig.

JUSEK står för jurister, samhällsvetare och ekonomer. Det finns dock fler yrkesgrupper som får ansluta sig, bland annat systemvetare, kommunikatörer och inte minst IT-akademiker. Kravet för att bli medlem är att du har slutfört en utbildning på minst 180 högskolepoäng inom ett relevant område, exempelvis systemvetenskap, juridik eller ekonomi.

Medlemsavgiften är indelad i flera klasser. Studenter betalar 100 kr för hela studietiden. Nyexaminerade betalar 38 kr/mån. Yrkesverksamma medlemmar betalar 270 kr/mån om de tjänar mer än 18 000 kr. Tjänar du mellan 9 000 kr och 18 000 kr betalar du 141 kr/mån. Tjänar du under 9 000 kr betalar du 92 kr/mån. Egenföretagare har en egen deal där de betalar 270 kr/mån plus att de får speciella förmåner.

Medlemsförmåner

Den främsta förmånen du får som medlem är att facket jobbar stenhårt för att förbättra dina arbetsvillkor och säkerställa att branschen förblir så rättvis som möjligt. Du får naturligtvis även andra medlemsförmåner, exempelvis:

  • Karriärutveckling – som medlem finns det flera tjänster att använda för att utveckla din karriär. Det handlar bland annat om seminarier, kurser, granskning av CV och dylikt samt intervjuträning och lönerådgivning.
  • Mentorskapsprogram – en mentor kan guida dig i din karriär på flera sätt, från att agera som ett bollplank när du behöver prata om olika idéer till att ge dig stöd och råd under olika delar av ditt arbetsliv.
  • Försäkringserbjudanden – alla medlemmar kan teckna fördelaktiga försäkringar från Skandia. Det finns ett flertal att välja mellan.

Denna sida kvalitetsgranskades senast: 7 mars 2020

Jusek
  • Grundat: 1937
  • Centralorganisation: SACO
  • Antal medlemmar: 87 631
  • Officiell webbplats: Jusek.se