Fackförbundet ST

Fackförbundet ST, det som tidigare hette Statstjänstemannaförbundet, vänder sig till alla som är anställda av staten. Detta innefattar myndigheter, statliga bolag som Systembolaget och Vattenfall, personal från högskolor och universitet och många fler.

Om fackförbundet

Detta fackförbund har en intressant historia. Under 1900-talets början upplevde en stor del av statens anställda det så kallade ”extraordinarieeländet”. Det innebar att många av de anställda var extraordinarie tjänstemän istället för ordinarie tjänstemän. Som extraordinarie fick du ingen lön. De statligt anställda extraordinarie tjänstemännen organiserade sig och började ställa krav. Detta lade grunden för Fackförbundet ST.

Under modern tid består majoriteten av medlemmarna av personal från fyra områden. Först och främst Universitet- och Högskoleområdet. Därefter kommer Skatteverket, Arbetsförmedlingen och slutligen Försäkringskassan. Du kan ansluta dig oavsett vilken befattning eller utbildningsnivå du har, det är bara arbetsplatsen som är viktig.

Du betalar din medlemsavgift i enlighet med din lön. Den lägsta avgiften, för löner under 12000 kronor, ligger på 136 kronor i månaden. Den högsta, för löner över 26 000 kronor, ligger på 264 kronor i månaden. Många av fackförbundets avdelningar tar ut ytterligare en avgift, vanligtvis på 24 kronor i månaden. I viss fall tillkommer även en sektionsavgift.

Medlemsförmåner

Medlemmar har flera förmåner som de kan använda sig av, inte minst kan de få hjälp med att förhandla med arbetsgivaren, få råd och stöd när det kommer till rättigheter och mycket mer. Några andra medlemsförmåner som ingår är:

  • Inkomstförsäkring – är du ansluten till A-kassan kan du få ut en extra hög ersättning med hjälp av detta komplement.
  • Försäkringar – medlemmar kan teckna flera försäkringar med förmånliga villkor och låga premier.
  • Bra rabatter och erbjudanden – det finns många erbjudanden att nyttja som medlem, inte bara för produkter utan även för resor, hotellvistelser och inte minst lån från banken.
Fackförbundet ST
  • Grundat: 1904
  • Centralorganisation: TCO
  • Antal medlemmar: 95 214 (2018)
  • Officiell webbplats: St.org
Bli medlem