Akavia

Fackförbundet Akavia bildades efter att de båda facken Civilekonomerna och Jusek gått samman. Akavia vänder sig till samma grupper som båda dessa tidigare organisationer; jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer.

Om fackförbundet

Akavia består av 130 000 medlemmar som är utbildade ekonomer, jurister samhällsvetare, kommunikatörer, personalvetare eller IT-akademiker. Förbundet är det näst största förbundet inom SACO.

Akavias verksamhet startade 1 januari 2020 efter att Civilekonomerna och Jusek gått ihop. Syftet bakom sammanslagningen var att det ger större möjligheter att påverka i viktiga frågor samt frigör resurser för att specialisera sig på bättre på de olika medlemmarnas behov.

Akavia betyder ungefär ”Den akademiska vägen” och namnet valdes för att spegla löftet att det ska löna sig med akademisk utbildning. Aka står för ”akademi” och ”via” för väg. Förbundet vill påverka sina medlemmars situation till det bättre genom hela karriären, från studenttiden till pensionen.

Medlemsförmåner

Medlemmar i Akavia kommer erbjudas motsvarande Juseks medlemsförmåner. I medlemskapet ingår bland annat en inkomstförsäkring.

  • Inkomstförsäkring – som medlem täcks när du automatiskt av en inkomstförsäkring. Notera att inkomstförsäkringen enbart kan användas om du är medlem i a-kassan. Försäkringen ger ett extra ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.
  • Karriärutveckling – medlemmar har access till flera tjänster som kan främja deras karriär. Det handlar bland annat om CV-granskning, kurser, seminarier, lönerådgivning och liknande.
  • Försäkringar – alla medlemmar kan teckna fördelaktiga försäkringar via fackets partner.

Denna sida kvalitetsgranskades senast: 7 mars 2020

Akavia
  • Grundat: 2020
  • Centralorganisation: SACO
  • Antal medlemmar: 130 000 (2020)
  • Officiell webbplats: Akavia.se
Bli medlem
Artiklar om Akavia:
Akavia vs. Unionen