A-kassa utan facktillhörighet

Det är möjligt att bara vara med i a-kassan utan att vara medlem i facket.

A-kassa och fackförbund (även kallat fackförening) är två vitt skilda saker med två helt olika syften, trots att de ofta delar samma namn. En a-kassas uppdrag är att betala ut arbetslöshetsersättning till personer som blivit arbetslösa och är medlem i den a-kassan. Fackförbunden är organisationer som jobbar för att förbättra villkoren för sina medlemmar på arbetsmarknaden, bland annat genom förhandlingar med arbetsgivaren.

Gent-systemet

Den svenska modellen för arbetslöshetsförsäkring är uppbyggd enligt det så kallade Gent-systemet där staten står för finansieringen av försäkringen och fackorganisationerna för administrationen av den. Av denna anledning har många a-kassor och fackförbund samma namn. Representanter från fackförbundet sitter oftast också med i styrelsen för motsvarande a-kassa.

A-kassans arbete är således styrt av staten medan fackförbunden är självständiga organisationer.

Gå med i facket och a-kassan eller bara a-kassan?

Om du bara vill ha tillgång till arbetslöshetsförsäkringen räcker det med att enbart vara med i a-kassan. A-kassan kan ge dig en ersättning som uppgår till 80 procent av maximalt 25 025 kronor om du blir arbetslös. För att få ersättningen krävs att du uppfyller kraven från a-kassan. Samma krav gäller för alla a-kassor i Sverige.

Om din lön är högre än 25 025 kronor kan du inte få ut mer än 80 procent av denna summa i ersättning vid arbetslöshet om du enbart är med i a-kassan. Många fackförbund har dock en inkomstförsäkring som gör att du kan få ut mer ersättning om du tjänar mer än 25 025 kronor.

Exempel:

Unionens a-kassa ger dig ersättning på 80 % av din lön upp till 25 025 kr. Det motsvarar en arbetslöshetsersättning på maximalt 20 020 kronor före skatt om du blir arbetslös. Om du är med i fackförbundet Unionen ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet som gör att du får 80 procent av lönen för löner upp till 60 000 kr. Medlemskap i fackförbundet ger alltså en större ekonomisk trygghet (om du tjänar mer än 25 025 kronor per månad).

Även om det är möjligt att vara med i en a-kassa utan att vara med i fackföreningen är vår rekommendation är att du går med i både a-kassan och facket. Ju fler medlemmar som är med i facket desto större chans har fackförbundet att påverka arbetssituationen till det bättre för dig och dina kollegor. Men det är alltså möjligt att bara vara med i a-kassa utan medlemskap i en fackförening.

Senast uppdaterad: 4 juni 2020

  • Sveriges största fackförbund
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd när du behöver det
Bli medlem

  • Arbetare inom välfärden
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem

  • Facket för chefer
  • Inkomstförsäkring
  • Råd & stöd
Bli medlem